Thông số kỹ thuật của quảng cáo hình ảnh và video trên Tiktok

tiktok ads la gi

1 – Thông số kỹ thuật của quảng cáo hình ảnh

TikTok ads 1

Trình quản lý quảng cáo TikTok hỗ trợ cả định dạng ảnh quảng cáo lẫn video quảng cáo. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thông số kỹ thuật của ảnh quảng cáo áp dụng cho vị trí quảng cáo trong Chuỗi ứng dụng bảng tin và vị trí trong Pangle.

Ảnh quảng cáo trong Chuỗi ứng dụng bảng tin Ảnh quảng cáo trong Pangle
Vị trí BuzzVideo:

•​In-Feed Ads trong BuzzVideo

•​Trang chi tiết BuzzVideo

•​Quảng cáo cuối video BuzzVideo

•​Câu chuyện trong bảng cập nhật BuzzVideo

Babe:

•​In-Feed Ads trong BaBe

•​Trang chi tiết Babe

Quảng cáo xen kẽ:

•​Quảng cáo xen kẽ bình thường

Quảng cáo biểu ngữ:

•​Biểu ngữ bình thường

•​Biểu ngữ chỉ có biểu tượng

•​Biểu ngữ dạng hình thu nhỏ của video

Quảng cáo hiển thị tự nhiên:

•​Quảng cáo hiển thị tự nhiên bình thường

•​Quảng cáo hiển thị tự nhiên dạng hình thu nhỏ của video

Quảng cáo mở ứng dụng:

•​Quảng cáo mở ứng dụng bình thường

Cấu phần quảng cáo Ảnh mẫu quảng cáo + tên ứng dụng hoặc thương hiệu (logo) + mô tả quảng cáo + nút CTA Ảnh mẫu quảng cáo + tên ứng dụng hoặc thương hiệu (logo) + mô tả quảng cáo + nút CTA
Loại tệp .JPG hoặc .PNG .JPG hoặc .PNG
Độ phân giải ảnh Không giới hạn. Bạn nên dùng độ phân giải tối thiểu là 1200*628px. 1200*628px / 640*640px / 720*1280px
Dung lượng tệp Không giới hạn. TIKTOK đề xuất kích thước tối đa là 500 KB. Tối đa 500 KB
Tên ứng dụng hoặc thương hiệu Với tên ứng dụng, chúng tôi hỗ trợ 4-40 ký tự nửa chiều rộng hoặc 2-20 ký tự toàn chiều rộng. Với tên thương hiệu, chúng tôi hỗ trợ 2-20 ký tự nửa chiều rộng hoặc 1-10 ký tự toàn chiều rộng.

Lưu ý:

•​Chúng tôi không hỗ trợ đưa Biểu tượng cảm xúc vào tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu.

•​Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

•​Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành được sử dụng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt bớt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Mô tả quảng cáo Đối với nội dung mô tả, chúng tôi hỗ trợ 1-100 ký tự nửa chiều rộng hoặc 1-50 ký tự toàn chiều rộng.

Lưu ý:

•​Chúng tôi không hỗ trợ Biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự đặc biệt sau đây: “{ }” hoặc “#” trong phần mô tả.

•​Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

•​Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành được sử dụng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt bớt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Các đề xuất về hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm người dùng:

  1. ​Giữ các yếu tố mẫu quảng cáo chính ở giữa màn hình. Như thế, các yếu tố sẽ không bị phần mô tả hoặc logo che khuất và tránh bị cắt bỏ ở các viền cho vừa với các cỡ màn hình khác nhau.
  2. ​Mẫu quảng cáo nên được bản địa hóa, nên tránh những ngôn ngữ không phải ngôn ngữ bản địa chính thức ở nơi sẽ hiển thị quảng cáo.

Lưu ý: Để giúp bạn dễ dàng tạo và tải mẫu quảng cáo dạng ảnh lên, TIKTOK đã phát triển công cụ cắt ảnh. Với công cụ này, bạn có thể tải ảnh lên ở mọi tỷ lệ khung hình và chỉnh cỡ những ảnh không hợp lệ để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ khung hình của ảnh.

tiktok ads la gi

2 – Thông số kỹ thuật của quảng cáo video

Trình quản lý quảng cáo TikTok hỗ trợ cả định dạng quảng cáo hình ảnh và video. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thông số kỹ thuật của video quảng cáo áp dụng cho vị trí đặt quảng cáo trên TikTokGói ứng dụng Toàn cầuvà Vị trí trên Pangle.

Video quảng cáo trong TikTok Gói ứng dụng Toàn cầu Video quảng cáo trong Pangle
Vị trí Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu TikTok Resso: Take over Quảng cáo xen kẽ:

– ​Quảng cáo xen kẽ bình thường

– Video quảng cáo kèm phần thưởng

Quảng cáo biểu ngữ:

– Biểu ngữ bình thường

– Video nhỏ

Biểu ngữ

– Biểu ngữ chỉ có biểu tượng

Quảng cáo hiển thị tự nhiên:

– Quảng cáo hiển thị tự nhiên bình thường

Quảng cáo mở ứng dụng:

– Quảng cáo mở ứng dụng bình thường

Cấu phần quảng cáo Video mẫu quảng cáo + ảnh hiển thị quảng cáo + tên ứng dụng hoặc thương hiệu (logo) + mô tả quảng cáo + nút CTA Video quảng cáo, thương hiệu hoặc tên ứng dụng (logo), nút bỏ qua quảng cáo và [URL trang đích] + nút CTA (nếu [nửa màn hình]) Video mẫu quảng cáo (hoặc hình thu nhỏ) + tên ứng dụng hoặc thương hiệu (logo) + mô tả quảng cáo + nút CTA
Tỷ lệ Khung hình 9:16, 1:1 hoặc 16:9 9:16 9:16, 1:1 hoặc 16:9
Độ phân giải video Độ phân giải tối thiểu phải là 540*960px, 640*640px hoặc 960*540px. 720*1280 Không giới hạn. Độ phân giải tối thiểu nên là 720*1280px, 640*640px hoặc 1280*720px.
Loại tệp .mp4, .mov, .mpeg, .3gp hoặc .avi .mp4, .mov, .mpeg, .avi .mp4, .mov, .mpeg hoặc .avi
Thời lượng video Video có thể có độ dài từ 5-60 giây. Bạn nên dùng video ngắn chừng 9-15 giây. 30 giây. Video có thể có độ dài từ 5-60 giây.
Tốc độ bit ≥ 516 Kbps ≥ 516 Kbps ≥ 516 Kbps
Dung lượng tệp trong phạm vi 500 MB trong phạm vi 500 MB trong phạm vi 500 MB
Hình ảnh hồ sơ ​Tỷ lệ khung hình: 1:1

Loại tệp: .jpg, .jpeg, .png

Dung lượng tệp: < 50 KB

​Tỷ lệ khung hình: 1:1

Loại tệp: .jpg, .jpeg, .png

Dung lượng tệp: < 50 KB

​Tỷ lệ khung hình: 1:1

Loại tệp: .jpg, .jpeg, .png

Dung lượng tệp: < 50 KB

Tên ứng dụng hoặc thương hiệu Đối với tên ứng dụng, chúng tôi hỗ trợ 4-40 ký tự chữ cái Latinh và 2-20 ký tự chữ tượng hình châu Á. Đối với tên thương hiệu, chúng tôi hỗ trợ 2-20 ký tự chữ cái Latinh và 1-10 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ đưa Biểu tượng cảm xúc vào tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Đối với tên ứng dụng, chúng tôi hỗ trợ 4-40 ký tự chữ cái Latinh và 2-20 ký tự chữ tượng hình châu Á. Đối với tên thương hiệu, chúng tôi hỗ trợ 2-20 ký tự chữ cái Latinh và 1-10 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ đưa Biểu tượng cảm xúc vào tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Đối với tên ứng dụng, chúng tôi hỗ trợ 4-40 ký tự chữ cái Latinh và 2-20 ký tự chữ tượng hình châu Á. Đối với tên thương hiệu, chúng tôi hỗ trợ 2-20 ký tự chữ cái Latinh và 1-10 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ đưa Biểu tượng cảm xúc vào tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Mô tả quảng cáo Đối với phần mô tả, chúng tôi hỗ trợ 1-100 ký tự chữ cái Latinh và 1-50 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ Biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự đặc biệt sau đây: “{ }” hoặc “#” trong phần mô tả.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Đối với phần mô tả, chúng tôi hỗ trợ 1-100 ký tự chữ cái Latinh và 1-50 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ Biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự đặc biệt sau đây: “{ }” hoặc “#” trong phần mô tả.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

Đối với phần mô tả, chúng tôi hỗ trợ 1-100 ký tự chữ cái Latinh và 1-50 ký tự chữ tượng hình châu Á.

Lưu ý:

– Chúng tôi không hỗ trợ Biểu tượng cảm xúc hoặc các ký tự đặc biệt sau đây: “{ }” hoặc “#” trong phần mô tả.

– Các dấu câu và dấu cách cũng tính là ký tự.

– Tùy vào mẫu điện thoại di động và hệ điều hành của người dùng, những đoạn văn bản dài có thể bị cắt khỏi khu vực hiển thị trên màn hình.

nguồn: Tiktok

Trả lời